فرم ثبت نام آزمون هوش برتر

فرم ثبت نام

  • * افراد زیر 18 سال به جای کد ملی ، کد شناسنامه را وارد کنند.

  • * برای فراموش نشدن کلمه عبور لطفا از شماره موبایل خود استفاده کنید