درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات خانه تبلیغات مرکزی Central Publicity Home
 دارای مجوز رسمی  شماره   ۲۱ ۶۴- ۲/۳۲/۴ از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

   این کانون با در اختیار داشتن ۲۴ خط تلفن به همراه ۳۶ کارشناس فروش حرفه ای وهمچنین واحد طراحی مجهز به شبکه و ۵ طراح مسلط اقدام به انجام پروژه های ذیل در ۱۲ سال گذشته نموده است.
الف) نمایشگاهها
۱ – اولین نمایشگاه استانداردهای جهانی وصادرات سال ۸۱
۲ – دومین نمایشگاه استانداردهای جهانی وصادرات سال ۸۲
۳ – اولین نمایشگاه مواد غذایی وصنایع وابسته سال ۸۲
۴ – اولین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته سال ۸۲
۵ – اولین نمایشگاه ملزومات خانگی ، و کارگاهی بانوان سال ۸۲
۶ – اولین نمایشگاه صنعت آلومینیوم و صنایع وابسته سال ۸۳ در سطح کشور
۷ – دومین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته سال ۸۳
۸- سومین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات سال ۸۳
۹ – اولین نمایشگاه نفت و گاز وپتروشیمی سال ۸۳ و ۸۴
۱۰ – اولین نمایشگاه ریخته گری ، ماشین آلات ، ابزار آلات و یراق آلات صنعتی ۸۴
۱۱ – چهارمین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات ۸۴
۱۲ – سومین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته ۸۴
۱۳ – پنجمین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات ۸۵
۱۴  – نمایشگاه تجهیزات کارگاهی ، کمک آموزشی و لوازم التحریر۸۵
۱۵ – چهارمین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودرو سازی وصنایع وابسته سال ۸۵
۱۶ – دومین نمایشگاه مواد غذایی ، محصولات کشاورزی و ماشین آلات مربوطه در سال ۸۵
ب ) کتاب و CD کاتالوگ نمایشگاه :
۱ – کتاب وCD کاتالوگ اولین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته(CD کاتالوگ شرکت لجور ، CD کاتالوگ شرکت کارا ، CD کاتالوگ شرکت آلومینیوم ایران ، CDکاتالوگ موتور سیکلت شهاب ، CD کاتالوگ شرکت کوشاوران ، CDکاتالوگ شرکت ماشین کاران اراک ،CDکاتالوگ شرکت صنایع تولیدی صنعتگر امروز ،CDکاتالوگ شرکت حنیفارم )
۲ – کتاب وCDکاتالوگ دومین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته (CDکاتالوگ شرکت ، CDکاتالوگ شرکت نفت جنوب ، CDکاتالوگ گروه خودرو سازی فتح ، CDکاتالوگ شرکت سیمرغ پاسارگاد ، CDکاتالوگ شرکت ایران خودرو (سمند) ، CDکاتالوگ شرکت لیفتراک سازی آریا ، CDکاتالوگ شرکت پلاستیک بهاران ، CDکاتالوگ شرکت لجور ، CDکاتالوگ شرکت آلومینیوم )
۳ – کتاب وCDکاتالوگ سومین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات(CDکاتالوگ شرکت خوش طعم اصفهان ،  CDکاتالوگ شرکت پتروشیمی اراک ، CD کاتالوگ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی ،  CDکاتالوگ شرکت جوش وبرش کارا ،  CDکاتالوگ ماموت ،  CDکاتالوگ شرکت لجور ،  CDکاتالوگ شرکت سیمرغ پاسارگاد ،  CDکاتالوگ شرکت ایران خودرو )
۴ – کتاب و CD کاتالوگ اولین نمایشگاه نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته CD کاتالوگ شرکت نوین تریلر ، CD کاتالوگ گروه خودرو سازی پیک انرژی ، CDکاتالوگ شرکت صنعتی فجر مرکزی ، CD کاتالوگ شرکت جوش و برش کارا ، CDکاتالوگ شرکت پتروشیمی اراک ، CDکاتالوگ شرکت سیمرغ پاسارگاد )
ساخت CDکاتالوگ شرکت آلومینیوم زاگرس ، CD کاتالوگ موسسه آموزشی غدیر و …
۵ – کتاب (اولین ، دومین ، سومین ،چهارمین وپنجمین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات)
۶ – کتاب اولین ، دومین ،سومین وچهارمین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته
۷-  کتاب اولین و دومین نمایشگاه مواد غذایی ، محصولات کشاورزی وماشین آلات مربوطه
۸– کتاب اولین نمایشگاه توانمندیها وعرضه محصولات خانگی ، کارگاهی بانوان استان مرکزی
۹ – کتاب اولین نمایشگاه آلومینیوم وصنایع وابسته
۱۰ – کتاب اولین نمایشگاه ریخته گری ، ابزار آلات ، ماشین آلات ویراق صنعتی
۱۱– کتاب اولین نمایشگاه تجهیزات کارگاهی ، کمک آموزشی و لوازم التحریر
۱۲ – کتاب اولین نمایشگاه توانمندیها وعرضه محصولات خانگی ، کارگاهی بانوان استان مرکزی
۱۳– کتاب چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری – اهواز
۱۴ – کتاب و DVD کاتالوگ توانمندیهای استان مرکزی (اولین  DVDکاتالوگ ایران سال ۱۳۸۷)
۱۵- فیلم صنعتی و CDکاتالوگ سیمان سامان غرب
۱۶- فیلم صنعتی و CDکاتالوگ فرصتهای سرمایه گذاری استان مرکزی
۱۷- فیلم صنعتی کنگره هنر معمارپارسی
۱۸- فیلم صنعتی کشت و صنعت رامسر
۱۹- فیلم صنعتی و CDکاتالوگ توانمندیهای تولیدی و خدماتی استان مرکزی
۲۰- فیلم صنعتی و CDکاتالوگ پارس امواج سامانه رایا
۲۱-  فیلم صنعتی گروه صنعتی بذر باران خوزستان
۲۲- فیلم صنعتی و تیزر تله کابین گنجنامه
۲۳- فیلم صنعتی و  DVD کاتالوگ پومر
۲۴-ساخت تیزر ساصد(سازمان صنایع دفاع)
۲۵- نشریه الکترونیک هوا فضا تهران
۲۶-ساخت فیلم صنعتی داروسازی ثامن
۲۷-ساخت فیلم صنعتی کارخانجات گیاه
۲۸-فیلم صنعتی و CD کاتالوگ مجتمع فنی تهران
۲۹- فیلم نمایشگاهی دمنده
۳۰-فیلم صنعتی و CD کاتالوگ عمران بهسازی شهر تهران و ۳۱ استان
۳۱-ساخت فیلم صنعتی و DVD جلگه دز
۳۲-ساخت فیلم صنعتی و    DVD   کاتالوگ و عکس صنعتی تونل فرسوده کرمانشاه
۳۳-فیلم صنعتی و  DVD   کاتالوگ تله کابین گنجنامه
۳۴-ساخت    DVD   کاتالوگ سیمان سامان غرب
۳۵-ساخت کلیپ آموزشی شرکت زیست دارو
۳۶-ساخت   DVD    کاتالوگ و فیلم صنعتی پتروشیمی جم
۳۷-ساخت    DVD    کاتالوگ ، فیلم صنعتی ، تیزر بیمارستان رضوی
۳۸-ساخت تیزر فرش روژان
۳۹-ساخت فیلم صنعتی و   DVD   کاتالوگ صبا افشان غرب
۴۰-ساخت فیلم  نمایشگاهی سپاهان باطری
۴۱-ساخت فیلم نمایشگاهی صبا افشان غرب
۴۲-فیلم نمایشگاهی نساجی هلال ایران
۴۳-ساخت فیلم نمایشگاهی فولاد زاگرس
۴۴-ساخت فیلم نمایشگاهی آرمان سرنا
۴۵- ساخت فیلم نمایشگاهی آهن مکان
۴۶-ساخت فیلم نمایشگاهی پردیس سرام پاژ
ج)انجمن ها و تعاونی ها :
-۱کتاب وCDکاتالوگ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در سال ۸۴
(CDکاتالوگ شرکت دمافین ، CDکاتالوگ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا ، CDکاتالوگ شرکت گداختار ، CDکاتالوگ شرکت بارون ، CDکاتالوگ شرکت کاوفن )
-۲ کتاب وCDکاتالوگ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در سال ۸۵(CDکاتالوگ شرکت تتا ، CDکاتالوگ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا ، CDکاتالوگ شرکت بارون ، CDکاتالوگ شرکت ایتوک ، CDکاتالوگ شرکت هواساز ، CDکاتالوگ شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی )
-۳کتاب وCDکاتالوگ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در سال ۸۶
-۴کتاب وCDکا تالوگ تعاونی تولید کنندگان رنگ ورزین (سال ۸۵)
۵ – سررسید انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در سال ۸۴
۶ – کتاب و نمایشگاه حفاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (سال ۸۶) و (سال ۸۵)
۷ – کتاب و DVDکا تالوگ جامع توانمندیها ی تولیدی و صادراتی استان مرکزی و فیلم مستندتوانمندیها ی استان
۸ –  کتاب دایرکتوری صادر کنندگان تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه جانبی اجلاس سران اپیک (ابوظبی)
۹ – کتاب و DVDکا تالوگ جامع توانمندیها ی تولیدی و صادراتی استان گیلان و فیلم مستندتوانمندیها ی استان۸۹
جذب غرفه پنجمین نمایشگاه صنعت حفاری اهواز
د) سمینارها
(توسط ۴ کمپانی گواهی دهندهIMQ  ایتالیا ، DQS آلمان ، RWTUV المان و BSI انگلستان)
سمینار اولین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات به مدت ۴ روز
سمینار دومین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات به مدت ۳ روز
سمینار اولین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به مدت ۲ روز
سمینار دومین نمایشگاه کیفیت در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به مدت ۲ روز
سمینار اولین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته به مدت ۴ روز
سمینار سومین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات به مدت ۴ روز
سمینار چهارمین نمایشگاه استانداردهای جهانی و صادرات به مدت ۳ روز
سمینار سومین نمایشگاه کیفیت در صنعت خوردوسازی و صنایع وابسته به مدت ۲ روز

ه) ایجاد تورهای صنعتی جهت اطلاع رسانی و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات در خصوص بازدید کنندگان و غرفه داران (مرتبط با هر نمایشگاه)
تور صنعتی ماشین سازی – تور صنعتی پتروشیمی – تو صنعتی شرکت نفت – تور صنعتی آذر آب – تورصنعتی گداختار – تور صنعتی هپکو – تور صنعتی پالایشگاه

و) برنامه های تلویزیونی :
۱ – برنامه کار آفرینان صنعتی شبکه خبر در سال ۸۶- ۸۷ (۱۰۰ شرکت)
به صبا – کولاک شهرکرد – تولی پرس – تولیدی صنعتی خراسان – صنایع جوش و برش کاراسازه – آلیاژگران – دنیای کنترل – ایران  ذوب – کاریزاب – نیران – برنا الکتریک – بهناز کالا – روناس – کولر هوایی آبان – لاستیک سازی گیلان – نوری تازه – صنایع  چوب کیش – پارس الکتریک – پار شهریار – کرج ایلیا – صنعت الکتریک – اطلس پمپ سپاهان – پارمیدا – پارت لاستیک – آذین خودرو – صنعتی دریایی ایران (صدرا) – کارا گستر – زرین شاد سپاهان – باریج اسانس – صنایع آلومینیوم فراگستر آلتون –   ارتعاشات صنعتی – مولدان – ۷۰۱ بردنا – تن ماهی شیدان – ماشین سازی ننا – کارخانجات صنایع و معادن سنگ صلصال – نیرو نماد خراسان – پایند سازه – هما رشتن – پارس خودرو – دارو سازی مینا – کاوه بتن – سبلان گستر تهویه – ایران ترانسفو – ترشگام خراسان – سندن ایرانیان – ایران فسفات – رنا باتری – آذر باتری ارومیه – ایران تایل – پمپ سازی نوید – صنایع پخت مشهد – لوله سازی شرق – کاشی عقیق – سیمان سفید ساوه – ایران خودرو – سیب سهن مراغه  – تولیدی هدف – قزوین – ایران تکنیک – باند و گاز وپنبه کاوه – گروه صنعتی سردساز خودرو –کارخانه قند قزوین – دستکش حریر ایران – پارس سوئیچ –  چینی ایران (ایرانا) – عرفانیان – مجتمع صنعتی بعثت – شهاب یزد – ماهیابه – فراورده های شیری پگاه – چینی تقدیس – بهروز – پسته رفسنجان – رامک – زمزم – سمیرا  آرد تجارت – فاراتل

۲) برنامه تلویزیونی تلاش یک ملت شبکه دو در سال ۸۷-۸۸ (۱۱۰ شرکت)
سیب سهند مراغه – نام نیک (تکنو آیس) – فولاد البرز – بخار صنعت آتیه – طلوع خوزستان – صنایع بسته بندی – دارو پات شرق ایران هورمون – طرفه نگار – البرز دارو – آبرسانی نیشکر – دارو پخش – آبرسانی نیشکر – پولاد کف – ایران خودرو سازه  – دارو سازی سامی ساز – صنعتی بازرگانی سینا – ظریف مصور و پتروشیمی رجال – لالی الکترونیک –
پارس دیزاین – آبا توسعه تهویه داروسازی ثامن – توربو کمپرسورنفت – اترک لاستیک لیا – پوشش تکاب – اصفهان مرغ – سامان کاشی – سیمان اردستان – داروسازی زهراوی – ابزارسرا – کاسپین تامین – پنجره آریا – سیمان فارس نو – پخش البرز – محورتابان – سراج نورتوس –  مرهمدارو – جهان الکترونیک – فن آوری آبهای عمیق – سبحان دارو – فولاد آلیاژی ایران – روشنائی گلنور – مجموعه های پرسی – توسعه صنایع خودرو – سیمان هرمزگان – تولیدی آرد جرعه – سیمان لار سبزوار – رایان نظم – داروسازی تهران دارو – تامکار   رود اتصال – نصب نیروی ایران – گروه صنعتی آدنیس – طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – رنگ الوان – بلند پایه – میکا سازه  صنایع رنگ سحر کرج – کفش آفاق – کار تک سیستم – کنترل گاز اکباتان – کار تن غرب – شیما – ابزار معدن – دارو سازی پارس دارو – اصفهان پخت – صنایع ریخته گری فرشید – بازرگانی آریا تراک قشم – ایده راه صنعت – کشتیرانی بنیاد – ذوب آهن اردبیل  کشت و صنعت روژین تاک – ذوب آهن اردبیل – هرمز مینو گستر – تولیدی و صنعتی پیشبهار یزد – آلومینیوم چاپ سیماب زاگرس توسعه صبح صالح – ایمن تک طبرستان – گروه مهندسین مشاور ایستن – صنام الکتریک – صنعتی شقایق وحشی البرز – کاردانان شایسته – ایده آل ماکو – فولاد کاوه – رنگین کمان – آرد جرعه – گندمکاران – طرح آلومینیوم هرمزگان
۳) برفراز ایران (شبکه ۲) سال ۸۸
ادوات راهسازی شهاب – پاتیلا صنعت – پویا – پاک آب سبلان – صنایع زرین سلولز – فرآورده های گوشتی غزال – رجاء – مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان – مهیار سنگ شکن – گروه صنعتی حائری زاده – گروه صنعتی سیمیا – آرد خوشه فارس
۴) مدیران موفق (شبکه ۲ و جام جم)سال۸۸
فیال بتون – کلرد آمل – راک سرامیک ایران – نیرو سهند – سیمان ممتازان کرمان – چاپ نوین شرق – کارخانجات –    واکس ساتل  پاندا – شکوفه – سیمان اردستان – حفاظ فرمان – پترو پارت – مجتمع صنعتی رنگ سحر – آچیلان در –         بنا تجهیز یاوران – ایثار کرمانشاه – صنعتی و تولیدی استاد – بنیاد بتن جنوب شرق – کشت و صنعت روژین تاک – شیما کفش – پارک صنعتی مهتاب – پتروشیمی ایلام – آرد جرعه – جهرم بتن تعاونی مفتولی علویجه (جام جم شبکه ۲) – امداد خودرو
۵) نخبگان صنعت انرژی ایران (شبکه ۲ و جام جم ) سال ۸۸
گروه تولیدی کشاورزی توکلی – تعاونی مفتول علویجه . . . . . . . .
۶)طلایه داران صنعت (۱۰۰ قسمت شبکه ۱)سال ۸۷ – ۸۸
سی دلف – کارخانجات پوشاک رگا – آب و فاضلاب شهری گیلان – شهاب – ساتراپ پلاستیک – مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین  روناک دارو – آب و فاضلا ب هرمزگان – صنایع زرین خودرو – آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – صنایع چوب کیش و شرکت کنار کیش – بامشهر هفتم – ادوات راهداری شهاب – صنایع K.I.C – ذوب آهن اردبیل – شرکت صنعتیپارس– موسسه بازیافت ودفع بهداشتی مواد زائد استان گلستان – مهیار سنگ شکن – پتروشیمی ایلام – تابا الکترونیک – صنایع تولیدات کاغذی – به صبا – منطقه ویژه صنایع معادن فلزی خلیج فارس – مخابرات استان تهران – نانو نصب پارس– نیل بن بسپار – صنایع سنگ صبور – ساختمانی تاسیساتی آتوسا ثمر – پژوهشگران صنایع غذایی شهریار – صنایع چوبی زر – مهندسان مشاور تهرانرایمن – سنگ وطن – کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – پارس پارمین – عمران گستر– صنایع سیمان زابل – طرح آلومینیوم هرمزگان  شرکت تروپیک – – فرآورده های غذایی شادکام
۷) تلاشگران صنعت (۱۰۰ قسمت شبکه ۱)سال ۸۸-۸۹
ارج – سیمان زنجان – صنایع پمپ سازی نوید سهند – ستاره یخی آسیا – نو بافت شادیلون – درمانگاه دندانپزشکی زهره – قند هگمتان  باتری سازی نیرو – میراث فرهنگی و گردشگری زنجان – میراث فرهنگی و گردشگری یاسوج – پلی رود اتصال – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان – جهاد کشاورزی فارس – الیافت گلریز قم –  پالایش گاز فجر جم – مجتمع دنیای آرزو –موسسه فنی شاهرخی مشاور مهاب قدس – شیر پویا – نانو پخش فارس – نخل بارانی – مشاور سازه آب اهواز – ایران گلاب – شیر پگاه فارس – مکران بلو چستان  جشنواره قهرمانان صنعت – گوهر نوش – سایپا دیزل – گروه صنایع فجر – اطلس سینا – بازرگانی فراهانی – سازمان اتکا نانو نصب پارس – تهران زر نخ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان – تولید پلی اوره تان ایران – نوپان برتر –
۸)برنامه آنسوی صنعت (شبکه ۱)
صنعتی آپادانا آذر سپاهان- گافام طلایی البرز-تکنوتار-صنعتی جهانرو-صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز-مروارید صید هرمز-اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان-میناگران شمال-امداد خودرو سایپا-راه و ترابری اصفهان-گل تاب مشرق زمین-راه و ترابری اراک-آریا لحیم-آرد معقول-گروه صنعتی مهندسین مشاورسبزآرا-اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان-مخابرات استان خراسان رضوی-فخر ایران-آموزشگاه علوی-اقتصاد امید نوید-کادوس-مهندسی و توسعه سایپا-پوشش چاپ ابهر-صبا نیرو-تعاونی مهرورزان-راه وترابری کرمانشاه-توس چینی-راه و ترابری کردستان-آب و فاضلاب کاشان-سیمان سپاهان=دمنده-ابریشم ماهان دلیجان-فولاد آلیاژی ایران-بیمارستان شهید هاشمی-منطقه ویژه سلفچگان-جهان تجارت باران-زیبا چوب موج-سازمان تدارکات پزشکی-موسسه تولیدی پوشاک رویال-توان و تولید سلولز پایتخت-آرانیروسپاهان-نما سنگ صدر-توزیع برق کردستان-منطقه وی‍ه اقتصادی بوشهر-کاشی کاژه-اتصال آوران فام-فولاد چرخ طوس-سبک سبک پاژ- فیلترسرکان-آموزش عالی جهرم-سمین-کولاک
۹) برنامه همت ماندگار،صنعت پایدار(شبکه ۲)سال ۸۹-۹۰
خورشید زریوار- همگام خودرو آسیا و شرکت تجهیزات انتقال برق پارس- حمل و نقل توکا- وزارت بازرگانی معاونت- دانشگاه سمنان-مجتمع صنعتی مازرون فوم قائم- استانداری کرمان- پارس امواج سامانه رایا- ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی- شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان وبلوچستان- پالایش گاز سرخون و قشم- برگسارخ- تولیدی پلی رود اتصال- خانه کارگر ایران-مجتمع فنی تهران- سیمان غرب آسیا(۲ برنامه)- شرکت رویا(۴ برنامه)- به ظرف یاران خوزستان- تعاونی مسکن مهر یک بجنورد- فرصت آفرین قرن- دمنده- دانشگاه شاهد- کشت و صنعت رامسر- آب وفاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران – منطقه ویژه اقتصادی بوشهر(۲ برنامه)- توانگر اعتماد پارس- بیمارستان رضوی- مانا مهر نوین- سیمان سامان(۲ برنامه)- پست بانک- پارس شعاع توس  (۲ برنامه)-  کشاورزی بذر باران خوزستان   (۲ برنامه)- پومر(۴ برنامه)- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان(۲ برنامه)- آسفالت ماکادام شرق- سامان گوشت آسیا-نساجی یزد بافت- داروسازی دکتر عبیدی- سیمان زابل(۲ برنامه)- شهرداری شیراز- فکر افزار جی ۵ – کارگزاری آگاه- تولیدی و صنعتی ویستر- هامون نایزه(۲ برنامه)- دنا صنعت(۳ برنامه)- سولیران- بهارروب تهران- طنین مهرورزان شیوا- صنعت سازان وارش- صنایع پمپ سازی گازار- تولیدی و صنعتی لنت پارس – سازمان مجری طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی- شرکت گیاه- نورد آریان فولاد (۲ برنامه)- سام اکسون- فن آوری آنی ایستا-پارس نوران شرق- ماشین سازی صالحی- بازرگانی زرگرزاده- دانشگاه مازندران- چوب گستر تبریز- ایستگاه سبز نقش جهان- سیدان طوس- خدمات اول مبین صبا- مرکز آموزش مدیریت دولتی- مرکز آمار ایران سرشماری- سازمان مپ شهرداری مشهد-قرض الحسنه مهرمبین-افق داروپارس-سیمان بیارجمند-گرم ایران-سایپا لجستیک-موسسه آموزش عالی غیردولتی عطار-پدیده فناوری آفتاب ایرانیان-خدمات دریایی و بندری آشیانه ناوگان-معاونت اداری ومالی شهرداری مشهد-روناک دارو-دلتا دارو-طراحان کنترل شرق-دیبادز تجارت-سیمان مجد خواق-گاز آذربایجان-نرم افزاری پویا مهر-پارک علم و فناوری پردیس-کاردار-جنگل مازندران-نیکان شبکه-تاکسی بیسیم تهران-بانک توسعه صادرات-بنیادتعاون زندانیان کشور-پاتیلان-استانداری قم-آذرخش مهدی شهد-فرآورده های گوشتی سراسرکشور- ژلاتین حلال-دانشگاه کاشان-داده گستر عصرنوین-پاکسازان خودرو-برناپردازشگران جنوب-انبوه سازی سریر فراست-اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده-ساوالان رز-تعاونی مسکن اعضای نظام پزشکی-داده کاویان پارسیان جم-تدارکات پزشکی-سازمان نظام پرستاری-پارت ماشین اسپادان-صنعتی پرهان جوش-توسعه و عمران تفت-تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر-پارس پنگان-مازیارصنعت بابل-دانشگاه امام خمینی-سرام آرا-بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان-آریا مقام پارس-تعاونی مسکن بازنشستگان انقلاب اسلامی-مه ریل-تعاونی مسکن طلائیه-ایلیا الکترونیک سهند-آذرباطری ارومیه-آریا فولاد برنا-خدمات اس کا اف-اداره نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان-داروسازی دکتر عبیدی-ابزارآروا-کشت وصنعت خراسان-سیمان زابل-خدمات بیمه ای امیدمشاور-داده پردازه هفت هزارگان سامانه-جهان الکتریک-پالایش گازپارسیان-ریل پرداز سیر-لابراتور داروسازی ارس بازار- صبا نور کیش-انجمن صنفی روکش تایر-آزمایشگاه مهر طاها-کاوش آذران-بیمه کشاورزی-سیمان سامان- فلات سنگ آسیا-تله کابین گنجنامه-صفارایانه-ایمن تک طبرستان-شهرداری زابل-مهرگان تاکسی الوند-مشاور پردیس شهر-نوسازی مدارس کرمان-آرمان سازه آریا-بین المللی رود-پدیده مهر ایرانیان-بازرگانی بهاری-فرش الماس کویر کرمان-پست بانک-فولاد زاگرس-اتحادیه صنایع بازیافت کشور-مجتمع صنعتی بعثت-تعاونی مسکن اوج-صنایع چوب و کاغذ مازندران-پردیس هوارایحه-صنعت یاران طلاییه-هلی خودرو-فرآورده های گوشتی تهران-تعاونی مسکن لشگرر۸۱ زرهی-تک تهران سیر-پتروشیمی امیرکبیر-پاکاب شرق-موششه عمران- نوید ایرانیان-لوتوس-مجتمع تجارت ایرانیان-عمران کار سیرجان-صنایع پلیمرPOGگلپایگان-کشاورزی جلگه دز-پتروشیمی شازند-تعاونی مسکن فرهنگیان شهر ری- گروه صنعت ایمن زلزله سدید- ضریب الکترو تهران-پارس قفسه نوین-فولاد خوزستان-مجتمع صنایع نار گستر سپاهان- مجتمع صنعتی سپاهان باطری-سامانه های کنرل دقیق-بیمه میهن-سامان گستر هوشمند پارس-سنگ آهن مرکزی ایران- ایران پورچیستا-گروه صنایع گیتی پسند-کنتورسازی ایران-مهندسی ضیاگستر-نوید الکترونیک سپهر-عمران شهر جدید هشتگرد-سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه-شهرک صنعتی سنگ رضوان شهر-آپارتمان سازی پارس مهنا-شهرداری بندر امام خمینی-کابیران ابوقداره-سورن تک توس-تعاونی سرمایه گذاری فرهنگ و سرمایه داش-مهندسین و طراحان نام آوران آسیا-ساختمانی آوین-تولیدی فولادسازان جم- آذرباطری ارومیه- حمل و نقل بین المللی آروان تردد- رایپا صنعت-سیمان فارس-صنایع غذایی سپاد خراسان-آبنوش-رایان تراشه سبز-فروشگاه های سرزمین شاد- اموال مازاد بانکها-گروه صنعتی بارز-خاکبرداران شرق-فرآورده های گوشتی شایان سام-استادپژوهان توانا- دریا فن نیلگون-مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری-مهندسی آپاتیه-شهاب چرخ-باریج اسانس-دانشگاه کردستان-عصر گویش پرداز-کارخانجات سیمان لامرد-تعاونی مسکن بهداری شمالغرب-پایانه های نفتی ایران-شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک)-اتحادیه تعاونیهای مسکن نمونه رسا-آگاهان آینده پارس-سابیر-آستان مقدس احمدی و محمدی-بازرگانی پارس-عمران شهر جدید اندیشه-اندیشکده ماهان-پیشرو سیستم نقش جهان(تاپکو)-ابزار یراق توسن- شانل یزد-شهرداری بیرجند-تعاونی اقلیم گستران صدرا-شهرجدید پرند-سازمان مپ-سازمان عمران شهرداری شیراز-راهنمای مشتری شهریار-فنی و مهندسی و تولیدی رسانه فرجاد پویا-واسپاری سپهر پارس-شهرداری شیراز-شاهین گستر پارسیان-نساجی هلال ایران-حافظان محیط زیست-تجارت الکترونیک پارسیان-مخازن ساحل-امدادخودروی بانوان-برج کوثرناب-بین المللی صنعت و معدن-آماج ساز-مدیریت های یکپارچه وصال خلیج فارس-کانی صنعت کاسپین-بنیان عمران هادی-آموزش عالی قابوسیه-تحقیقات الکترونیک فطروسی-اداره کل حمل و نقل پایانه های خراسان رضوی-تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۱۹-ارقام نت-ایران مهر-نگین رایانه الماس خراسان-ارقام نت-محب نیرو-راه پویان صنعت جیرفت-آهن کلان-طرح و اندیشه بهساز ملت-صنعتی تجاری احیاگران-کاشی و سرامیک حافظ-شرکت فناوران شهر-کشتارگاه صنعتی دام پاک شهریار-مرکز آموزش خلبانی و علم هوانوردی معراج-تولیدی و صنعتی سینجر- دارویی زردبند- نوین نمای سهند- آستانه مبارک حسین ابن موسی الکاظم –سیمان زابل-سازمان استاندارد-پتروصنعت پیشرو-گروه صنعتی سدید-شهرداری بیرجند-کانی صنعت کاسپین-بهره برداری نفت و گاز مارون-کاشی نیلو-بازرگانی صنعت شرق حقیقی-رایانوش-مرکز توسعه تجارت الکترونیکی-تعاونی مسکن رایحه خوش خدمت-پردیس سرام پاژ
پخش برنامه همت ماندگار ۲ در ایام نوروز ۱۳۹۱:سیمان زابل-صندوق بیمه کشاورزی-سیمان سامان-سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد(۳برنامه)-داروسازی دکتر عبیدی-سازمان نظام پرستاری
پخش برنامه همت ماندگار ۳ – سال۹۲- ۹۱:
صفا رایانه- سرمایه گذاری فرهنگ و دانش – جهان الکتریک – جهاد کشاورزی کرمانشاه – کشاورزی جلگه دز – آپارتمان سازی پارس مهنا – فروش اموال مازاد بانک ها – هلی خودرو- پتروشیمی شازند – سیمان فارس خوزستان – سایبر – دریا نیلگون – سنگ آهن مرکزی – سازمان مپ –  فولاد سازان جم – تعاونی شهر ری موسسه عمران-  اقلیم گستران صحرا – پارت ماشین اسپادان – باریج اسانس – بهداری شمالغرب – عصر گویش پرداز – سپاد خراسان-  سرزمین شاد – تجارت الکترونیک پارسیان(۳ برنامه) –  شرکت آماج ساز – شرکت شاهین گستر پارسیان – شرکت عمران هادی – دانشگاه کردستان- شهرداری شیراز –  سیمان زابل –  سیمان سامان غرب – تحقیقات الکترونیک فطروسی (۲ برنامه) – نارگستر- پردیس سرام پاژ – شهرداری شیراز- ایلیا الکترونیک – ارس بازار- پاک آب شرق – سپاهان باطری- نساجی هلال ایران – احیاگران- جهان الکتریک – عمران هادی – سازمان استاندارد – لوله سبز چابهار – تجهیزات پزشکی سها – آهن مکان (۳ برنامه) – آستان مقدس حسین بن الکاظم – سرزمین شاد – صندوق بیمه کشاورزی – پترو صنعت – پتروشیمی جم – خلبانی معراج – زردبند- صبا افشان غرب- سازمان مپ – شهرداری شیراز
پخش همت ماندگار  ۴ – ۹۲ :
سینجرگاز – شهرداری شیراز( ۳ برنامه) – صبا افشان غرب – آرتاویل تایر (۲ برنامه) –  نفت و گاز مارون – تاقدیساز – مهندسی هوشمند زعیم پارس – تعاونی مسکن رایحه خوش خدمت –  پویا نخ ایلام – موج یکتا اسپادانا – لاستیک دنا ۳ برنامه) – آریان خودرو – سیاف تجارت الیت – تدبیرگران بهساز ملت- پژوهش و فن آوری مرکزی –  آزما تجهیز پارتیان – مهندسی محیا پرداز یزد – تعاونی عصر نوین – پویا نخ ایلام – ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی – انصار هویزه – عمران آبشار اسپادانا – صنایع ورق بومان وهومان – شرکت پرستیژلند ایران – جهان تجارت اوستا – سرو کاسپین (۳ برنامه) – یاران صنعت – مدیریت پسماند شهرداری شیراز – گروه صنعتی یاران طلایه دار – آرا برج ظفر –  تراکتور سازی ایران – فناوری اطلاعات سلامت تولید ساز آفرین دالهور- موسسه حضرت حسین بن موسی الکاظم – سپادخراسان خراسان – (ویزه نوروز ) شهرداری استان کردستان- استانداری لرستان- سیاف تجارت الیت پردازشگر کیش  – گروه صنعتی فردوس کاران امید – شرکت پرمون سلامت امین
۱۰)حماسه سازان صنعت
فرش پرشین تهران – سیمان سامان غرب – زیست دارو دانش-  آیسا مبل کیان – صبا باطری –  پیشگامان رفیع ایرانیان – باریج اسانس (۲ برنامه) – سپاهان باطری – نیرو کابل زاگرس – داتیس (۲ برنامه)  –  آرمان سرنا – افراتاب- صبا افشان غرب –  گروه صنعتی لاوان – موسسه حمل و نقل وطن – نیرو کابل زاگرس –  موسسه کاوه پارس همرنگ – تابلو صنعت توان – دارو پلاسما ایرانیان – پارس پامچال – صبا مهر –  کالا خانه پایا پارس – نشا گستر پردیس – سینا پلاستیک – طیوران صنعت آریا – موسسه آموزشی راه کیش – فرانسوز یزد- پالایش نفت تبریز – گروه صنعتی و تولیدی سایپا – نیکان دام آروین – توسعه عمران امید (۳ برنامه) – طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش – شرکت کارتن پارس –  شرکت نرم افزاری امن پرداز –  نهال گستر بازرگان –  شرکت آسیا آراد تیراژه –  پلیمر طلایی یزد –  شرکت سنگ ساز رنان- -کیان گسترشرق توزیع برق خراسان رضوی- شرکت شیمبار- لیلیان بافت یزد- شرکت پاکدیس- ریز مغزی آسیا- -تولیدی وبازرگانی پارس ۲ انجمن انبوه سازان (ویژه نوروز)- سیمان سامان غرب (ویژه نوروژ)- سپاهان باطری- سرمایه گذاری فرهنگ وسرمایه دانش (ویژه نوروز)- مهندسی فن آورمعادن وفلزات – هلی خودرو(ویزه نوروز)- بخارستان نوین گلستان – فسفات کودکاوه- فلات سنگ آسیا- شیمیایی فر- آرمان سبز آدینه- تعاونی مهرزراعت کاران سبز آب- گسترش فناوریهای نوین کشاورزی- صنایع لوستر زمانی- کارخانه تولید روغن کنجد ثمری- ابزار پزشکی اسوه – تک ستاره گلپایگان- فرا داده رایانه- صنایع سس قائم – پاکان بذر اصفهان – آشیان کشت شهرکرد- آسانسور آریاز – شرکت تولیدی تحقیقاتی فرم نورد – اصفهان – CNCگروه صنغتی حامی کارخانجات داروپخش – پیرکس فن (ایران هلث )
۱۱)مسابقه نشان برتر(شبکه ۲)سال ۹۰
موسسه مالی و اعتباری مهر و موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان- رایا و هتل امیرکبیر – تافته آرین و نامی نو- رایا و درساهود -تافته آرین و اعتماد ایرانیان -اعتماد ایرانیان و رایا
مسابقه نشان برتر سال ۹۱:
دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-دانشگاه کاشان  ودانشگاه فنی و حرفه ای-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه علوم قضایی-دانشگاه عباسپورو دانشگاه علوم انتظامی-دانشگاه کاشان و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه علوم انتظامی-دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه کاشان
کنتورسازی،پست،زربال،نامینو،فناوری پردیس،سام،آذین،سیمان سامان،فدراسیون اسکیت،فدراسیون کاراته،بقراط،مجموعه ورزشی انقلاب، اورژانس،فدراسیون سوارکاری،فدراسیون شمشیربازی،حسام،فدراسیون ورزش های سه گانه،فدراسیون شنا،دانشگاه عباسپور،فدراسیئن تکواندو،فدراسیون تنیس،پیروز،فدراسیون موتورسواری
نشان برتر ویژه نوروز ۹۲:
یگان ویژه ناجا- سایبرتک-سپاهان باطری-کنترل شرق پاژ-توسعه نرم افزاری نگین-فرماندهی مرزبانی ناجا-هلی خودرو- صندوق توسعه ملی-داده گستر عصر نوین-موسسه ورزشی پیام-پست بانک-نفت پارس-سیمان سامان غرب-اپکس-تعاونی شباهنگ شهریار-انجمن تولیدکنندگان قارچ (اسپانسر)-پلیس راهورناجا-
نشان برتر ۳:
بانک قوامین – آرمان سرنا – سیمان زابل – زامیاد- پرشین نوین پرچم-
نشان برتر ویژه نوروز ۹۳ :
کشت وصنعت میلاد خراسان- بهره برداری نفت و گاز مارون – صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون – پلیس راهور ناجا- موسسه آموزش عالی و غیر انتفاهی راغب اصفهانی – پرشین نوین پرچم – توسعه منابع انرژی توان (صبا باطری) –  سیمان سامان –  طراحان کنترل شرق –  یگان ویژه –  حلوا شکری عقاب – سایبر تک –  داتیس –  ستاد مرزبانی ناجا –  وزارت ورزش و جوانان ( ۲ تیم) –  اکسین لوله کارون

پروژه های در دست اجرا:

  • برنامه تلویزیونی همت ماندگار ، صنعت پایدار « سری چهارم»  ( شبکه دو سیما ) (مرحله پخش )
  • برنامه تلویزیونی حماسه سازان صنعت «سری اول» (شبکه دو سیما) (مرحله پخش)
  • راز سلامت «سری اول»
  • مسابقه نشان برتر «سری سوم»
  • مسابقه قدرت برتر «در دست طراحی»
گروه توسعه فناوری وب ایران