تماس با ما

دفتر تهران:

  آدرس : خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی خیابان شهید صدر پلاک۴۵، واحد ۵

تلفن : ۸۸۹۳۶۹۴۵ ، ۸۸۹۴۰۸۶۸ ، ۸۸۸۰۹۵۲۳ ، ۸۸۸۰۹۷۵۱  ، ۸۸۹۳۶۹۴۴

ادرس ایمیل:  cph_tqi@yahoo.com

دفتر اراک:

آدرس : تقاطع ادب جو و انوری، کوچه ی شهید  جورقی (جنب بانک صادرات)، ساختمان باران

 تلفن : ۰۸۶۳۲۲۳۴۱۲۴ – ۱۲۸ الی۰۸۶۳۲۲۳۴۱۱۷  – ۶ الی ۰۸۶۳۲۲۱۸۰۴۵  – ۱ الی ۰۸۶۳۲۲۱۷۷۶۰ – ۰۸۶۳۲۲۳۷۷۸۶ – ۰۸۶۳۲۲۳۷۷۹۶

 

گروه توسعه فناوری وب ایران